Sandnessjøen Installasjon AS

Belysning og varme

Vær oppmerksom på brannfaren 

Ved for store pærer og at ”svidde” lampeskjermer kan være et tegn på dette. Tildekking av ovner kan medføre stor brannfare. Vær også oppmerksom på avstand fra ovner, lamper, lavvoltlamper til brennbare deler.