Sandnessjøen Installasjon AS

Brannvarslingsanlegg

Kontroller ved testknapp eller med røyk/gass om røykvarslere eller alarmanlegget fungerer

Informer om behovet for flere røykvarslere (som både detekterer varme og røyk). Frittstående røykvarslere bør sammenkobles. Det er viktig å teste jevnlig. Brannvarslingsanlegg krever egne rutiner for drift og vedlikehold.