Sandnessjøen Installasjon AS

Eier/brukers ansvar

Eier er ansvarlig for den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret

Eier/bruker har ansvaret for at anlegget jevnlig blir kontrollert med tanke på nødvendig vedlikehold. Eier må sørge for at installasjonen til enhver tid er i henhold til regelverket.