Sandnessjøen Installasjon AS

Forsvarlig bruk av forbruksapparater 

Tørrkoking på komfyr er en av de vanligste brannårsakene

 Her kan det være fornuftig å montere komfyrvakt, temperaturføler og lignende.

Tildekking av ovner er også en stor brannårsak. Dersom tørketrommel har lofilter så er det viktig at det renses ved jevne mellomrom.

Unngå at hvitevarer er i drift når du ikke er hjemme.

Apparater med standby-funksjon bør slås av med hovedbryter. Det finnes også utstyr for automatisk frakobling av apparatet, når dette ikke er i bruk. Det må monteres et galvanisk skille til LCD og plasma TV og PC med TV-kort. Kontakt elektroforhandler om dette. Elektrisk forbruksutstyr har begrenset levetid og bør skiftes ut og kasseres når det er blitt gammelt. Elektrisk utstyr er spesialavfall. Kassert elektrisk utstyr kan leveres gratis hos enhver forhandler som selger tilsvarende nytt utstyr.