Sandnessjøen Installasjon AS

Kabler og skjøteledninger

Skjøteledninger kan både være brann- og snublefeller

Det må ikke benyttes skjøteledninger til apparater med høye belastninger. Det må også benyttes riktig type bevegelig ledning. Skjøteledninger skal ikke føres gjennom døråpninger, vinduer etc. Ved utstrakt bruk av skjøteledninger bør det installeres flere stikkontakter.