Sandnessjøen Installasjon AS

Overspenningsvern

Kontakt en registrert elektroinstallatør om behovet for overspenningsvern

Spesielt installasjoner tilkoblet luftlinjer bør ha overspenningsvern montert. I tillegg til overspenningsvern i sikringsskapet kan det også være fornuftig å montere fin/pluggvern (sekundærvern av type som er forsikringsgodkjent for IT-nett) for ekstra vern av elektronikk som TV, PC og lignende. I boliger forsynt ved jordkabel bør det også være installert pluggvern. Pass på at du bruker FG-godkjent pluggbart vern og at du verner utstyr tilkoblet alle nettyper (strøm, tele, data, coax).