Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Eier/brukers ansvar

Eier er ansvarlig for den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret. Eier/bruker har ansvaret for at anlegget jevnlig blir kontrollert med tanke på nødvendig vedlikehold. Eier må sørge for at installasjonen til enhver tid er i henhold til regelverket.