Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Spesielle hensyn i barnerom

Vær spesielt oppmerksom på installasjoner i barnerom. Eksempelvis kan løse lamper være en brannfelle dersom barn skulle ta lampen med seg under dynen. Løse ovner må heller ikke benyttes i barnerom.